Nincs ideje? Hallgassa meg!

Ülésezett Kiskunfélegyháza város önkormányzatának Városüzemeltetési és Környezetvédelmi, Művelődési és Szociális, Jogi valamint Gazdasági Bizottsága. Az ülésekre a hónap utolsó hetében, június 24-én és 25-én került sor.

A városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottságon a tagok 8 napirendi pontot tárgyaltak, többek között szó esett a gyalogos járőrszolgálat támogatásáról. A projektet tavaly indították, amely keretében egy fő közterület-felügyelő és egy fő rendőrjárőr teljesít szolgálatot. Főleg a közösségi parkokban és a Kossuth utcán végzik feladatukat. A rendőrség az elmúlt hónapban számolt be a 2023-as év eredményéről amelyből kiderült többek között az is, hogy haszon munkát végeznek a gyalogos járőrszolgálatot teljesítők.

Az ülésen szó esett továbbá a menetrendszerinti helyi járatos buszjárat további ellátásáról is. A bizottság elfogadta továbbá a Bay Mang szobor elhelyezését is, ami az Ótemplom kertjében kapott helyet.

Az ülés végén szociális bérlakások kiadásáról született döntés. A tagok minden napirendi pontot egyhangúan fogadtak el.

A művelődési és szociális bizottságon a tagok több fontosabb napirendi pontot is tárgyaltak. A városüzemeltetési bizottsággal hasonlóan itt is napirendre került a Bay Mang szobor elhelyezése. Továbbá a gyermekorvosi ügyelet is szóba került, amelyben pozitív hír is volt, hiszen havonta két alkalommal hétvégén is rendelkezésre áll majd gyermekszakorvos.

A jogi bizottság ülésén az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról esett szó, majd a településrendezési eszközök 2024. évi részleges módosításának elfogadása tárgyában és a könyvvizsgálói megbízásról hoztak döntést a képviselők.

A gazdasági bizottság során 21 napirendi pont megtárgyalása állt a tagok előtt, köztük a már fent említett költségvetési módosításokról is tanácskoztak, de több támogatási kérelem is elfogadásra került. Ezek mellet egy új, önkormányzati kisbusz beszerzéséről is döntöttek, valamint a Mártírok útjai falfestmény megvalósítását is elfogadták.