Félegyháza várossá nyilvánításának 250. évfordulója tiszteletére megrendezett Városalapítók hete ünnepségsorozat keretében tartottak ünnepi testületi ülést a városháza dísztermében. A rendezvényen Csányi József polgármester köszöntötte a megjelenteket. A továbbiakban a városvezető ünnepi gondolatait hallhatják.

Csányi József

Az elismeréseket Csányi József polgármester, valamint Balla László és Rosta Ferenc alpolgármesterek adták át.

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet történész, levéltáros, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Kiskun Múzeum nyugalmazott igazgatója részére Kiskunfélegyháza közművelődésében évtizedek óta történő folyamatos szerepvállalásáért, hagyományőrző tevékenységéért, magas szintű tudományos munkájáért, városunk hírnevének öregbítéséért „Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitüntető díjat adományozott.

Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója részére a helyi értékek megőrzéséért, a városi helytörténeti és irodalmi programok szervezéséért, Móra- és Petőfi-emlékeink ápolásáért „Kiskunfélegyházáért” kitüntető díjat adományozott.

Timafalvi László rendőrtiszt, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője részére városunk közbiztonságának megteremtéséért, kimagasló szakmai munkájáért, elhivatottsága elismeréseként „Kiskunfélegyházáért” kitüntető díjat adományozott.

Nagyné Mészáros Erika karvezető részére városunk kulturális és közművelődési életének gazdagításáért, a magyarságtudat és hagyományápolás erősítése elismeréseként, az énekkari munka magas szintű szakmaiságáért, kórusával elért országos eredményeiért „Petőfi Emlékérem” kitüntető díjat adományozott.

Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola Kicsinyek Kórusa részére városunk kulturális és közművelődési életének gazdagításáért, a magyarságtudat és hagyományápolás erősítése elismeréseként, az elért eredményekért „Petőfi Emlékérem” kitüntető díjat adományozott. Az emlékérmet és oklevelet Bozó Eszter Csenge és Szólya Borbála 5. z. osztályos tanulók, kórustagok vették át.

Perpauer Attila, a Tömörkény István Általános Iskola Kevi kihelyezett tagozat osztálytanítója részére a kisebbségi létben a magyarságért, a Móra-hagyományokért való folyamatos megfeszített munkájáért, Kevi és városunk kapcsolatának ápolása elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető díjat adományozott.

Ravasz Ferenc, Korond alpolgármestere részére Korond község és Kiskunfélegyháza város két évtizedes testvérvárosi kapcsolatának aktív ápolásáért, a határon túli magyar nemzeti örökség lelkiismeretes őrzéséért „Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető díjat adományozott.

Messzi-Szabóné Major Márta középiskolai tanár részére példamutató pedagógusi munkájáért, hivatástudatáért, iskolája hírnevének öregbítéséért „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díjat adományozott.

Nemes-Nagyné Zséli Orsolya nyugalmazott tanító részére a gyerekek felé tanúsított empátiája, évtizedeken át tartó kimagasló pedagógusi, tehetséggondozó munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díjat adományozott.

Jankovszki Ferenc nyugalmazott zenetanár, karmester részére több évtizedes zenetanári tevékenységéért, a város zeneművészeti, kulturális és közművelődési életében gyakorolt példaértékű munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjat adományozott.

Samu Csilla múzeumpedagógus részére Kiskunfélegyháza közművelődéséért elhivatottsággal végzett munkája, kiváló szervezőkészsége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjat adományozott.

Keresztes Tünde kulturális referens részére a színpompás városi rendezvények megálmodójának, a köz szolgálatában hosszú évek óta végzett áldozatos, lelkiismeretes, empatikus munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat adományozott.

Récziné Görög Anita oktatási és közművelődési referens részére városunk 250 éves évfordulójára készült könyv gyönyörű fotóin keresztül városunk hírnevének öregbítése, a kiadványok szerkesztésében vállalt szerepe, a helyi rendezvényeken végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként 
„Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat adományozott.

Bajnóczi Józsefné laborasszisztens, diétás nővér, orvosi könyvtáros, tankonyha vezető részére több évtizedes odaadó, lelkiismeretes munkája, a betegek iránt tanúsított empátiája, magas szintű szakmai tudása elismeréseként 
„Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díjat adományozott.

Dr. Hegedűs Éva házi gyermekorvos, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos részére magas szintű szakmai tudása, empatikus készsége, elhivatottsága, a kis betegek iránt tanúsított odaadó türelme elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díjat adományozott.

Buknicz Ildikó, a Családok Átmeneti Otthona szakmai vezetője részére a szociális ágazatban tanúsított elhivatottságáért, empátiájáért, segítőkészségéért „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” díjat adományozott.

Farkas Zoltán, a Családok Átmeneti Otthona családgondozója részére a nehéz helyzetben lévő gyermekek, családok önzetlen támogatása elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat adományozott.

Keresztesi Zoltán vállalkozó, ügyvezető részére Kiskunfélegyháza labdarúgó-utánpótlásának felkarolásáért, a város sportéletének gazdagításáért „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díjat adományozott.

Pelyva Imre Zoltán tanár részére több évtizedes lelkiismeretes, a sportban végzett munkája, példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díjat adományozott.

Kis Virág keramikus művész részére városunk műtárgyainak magas színvonalú létrehozása, és kiemelkedő képzőművészeti munkája elismeréseként, egyéni látásmódjáért „Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díjat adományozott.

Pázmándi Judit, a Széljáró Balladás együttes énekese, előadóművész részére sok éves előadóművészeti tevékenységéért, a magyar népzenei kultúrában vállalt folyamatos kiemelkedő szerepéért „Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díjat adományozott.

Dr. Rosta Szabolcs régész, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója részére városunk és Bács-Kiskun vármegye régészeti feltárásaiban végzett kiemelkedő tudományos eredményeiért, szakmai elhivatottságáért, magas színvonalú munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkáért” kitüntető díjat adományozott.

Karádi István vállalkozó, étteremvezető részére a roma közösség felé mutatott példaértékű, kitartó munkája elismeréseként, a roma gasztronómiai hagyományok ápolásáért „Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségért Végzett Munkáért” kitüntető díjat adományozott.

Dr. Kása István nyugalmazott rendőr ezredes, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság korábbi vezetője részére a polgárőrség megszervezésének segítéséért, a bűnmegelőzés, az áldozatvédelem megalapozásáért „Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díjat adományozott.

Sárdi Tibor nyugalmazott rendőr alezredes részére két évtizedes a közbiztonsági feladatokban történő aktív részvételéért, a rendezvények szervezésének segítéséért „Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díjat adományozott.

Drozdik Károly autószerelő mester részére öt évtizedes kitartó, pontos szakmai munkája, az emberek szolgálata elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért Seres József emlékplakettet” adományozott.

Farkas Jenőné ügyvezető igazgató részére több évtizedes empatikus vezetői hozzáállásáért, a tanulóképzés támogatásáért, a város gazdasági életében való aktív részvételéért „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért Seres József emlékplakettet” adományozott.

Kovács Ákos Lajos nyugdíjas részére az ’56-os kiskunfélegyházi események aktív résztvevőjének a történelmi tények és személyes emlékek átadásának elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző és Hazafias Tevékenységéért” kitüntető díjat adományozott. A kitüntetést Kovács Ákos Lajos betegsége miatt nem tudta személyesen átvenni, a díjat egy későbbi időpontban adják át részére.

Dél-100 Kft. vegyes termékkörű nagykereskedelmi vállalkozás részére az idősek, betegek, rászoruló családok azonnali anyagi és természetbeni támogatásáért „Kiskunfélegyháza Város Karitatív Tevékenységéért” kitüntető díjat adományoz. A díjat Hegyi Sándor tulajdonos és Fekete Krisztina, a Dél-100 Kft. képviselője vette át.

P&P Pékáru Kft. Pékárukészítő és Értékesítő Kft. részére a városi sport, kulturális és jótékonysági rendezvények aktív támogatója részére „Kiskunfélegyháza Város Karitatív Tevékenységéért” kitüntető díjat adományoz. A díjat Hatvani László tulajdonos vette át.

Bajzák Andrea Piroska kommunikációs és titkársági ügyintéző részére városunk jótékonysági rendezvényeinek kiváló megszervezéséért, kollégái iránt tanúsított gondoskodó szeretete elismeréseként, a város diákközösségeinek összefogásáért, irányításáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Berente József erősáramú üzemirányító részére hazai és nemzetközi galambászati sikerei elismeréseként, a helyi értéktár gyarapításáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Bozóné Rosta Eszter középiskolai tanár részére tanítványai iránti magas fokú empátiájáért, lelkiismeretes, megbízható tanári munkájáért, az iskolai irodalmi műsorok szervezéséért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Buri Gábor Sándor nyugalmazott oktató részére iskolája jó hírnevének megalapozásáért, a jövő szakembereinek képzése elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Galántai Gabriella középiskolai tanár részére példaértékű pedagógusi munkája elismeréseként, a reál tanulmányi terület népszerűsítéséért, motiváló hozzáállásáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Ficsórné Szabó Ildikó általános iskolai tanár részére megértő, együttérző tanári munkája elismeréseként, szakmai alázatáért, megbízható munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Horváth Zoltán nyugdíjas részére Kiskunfélegyháza kultúrájának terjesztéséért és a kortárs képzőművészet népszerűsítéséért, a Dózsa György Általános Iskola galéria anyagainak szervezéséért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Kemény Csaba általános iskolai tanár részére magas színvonalú munkája, hivatástudata elismeréseként, a sakk sportág népszerűsítéséért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Kovács Gyula órásmester, ékszerész részére lokálpatrióta hozzáállása, értékmentő munkája, városa iránti szeretete elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Luchmann Gáborné gyógypedagógus részére 40 éves pedagógusi munkája elismeréseként, kedves, elfogadó, tudatos és magas színvonalú szakmai munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Nyúl Annamária Lilla iskolatitkár részére példaértékű, kimagasló szakmaisággal végzett munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Rádi Ferenc Károly üzletkötő részére lelkes közösségszervező munkája, szakmai tudása, segítőkész túravezetői tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Seres-Tarjányi Csilla Ildikó általános iskolai tanár részére elkötelezett, példamutató munkája, szakmai alázata elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Szabó Lászlóné nyugalmazott pedagógus részére a zene iránti szeretete, szakmája iránti elhivatottsága, magas szintű felkészültsége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Szabó Mária portás részére példaértékű munkája, együttműködő, támogató hozzáállása elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Szabó Sándor Mihályné nyugalmazott technikai dolgozó részére a gyermekek iránt tanúsított szerető támogatása, lelkiismeretes, példaértékű munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Szabó Sándorné óvodapedagógus, tánc- és drámapedagógus részére magas színvonalú szakmai munkája, drámapedagógiai tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Tarjányi Xénia általános iskolai tanár részére kimagasló rajztanári, pedagógusi munkája, a gyermekek művészi nevelése elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Tóth Sándorné nyugdíjas részére precíz, pontos munkavégzéséért, kedves, a nyugdíjasokat segítő magatartásáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Vásárhelyiné Ficsór Katalin általános iskolai tanár, intézményvezető-helyettes részére kitartó, szorgalmas, áldozatos munkájáért, az atlétika és a sport megszerettetése elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést adományozott.

Kép: Fantoly Márton