Kiskunmajsa Város Önkormányzata az idei évben ismételten kitüntetésben kívánja részesíteni a város érdekében kimagasló teljesítményt nyújtó, arra érdemes személyeket, illetve közösségeket.

A kitüntetettek személyére javaslatot tehet bármely választójoggal rendelkező kiskunmajsai lakos és minden kiskunmajsai székhelyű közösség. A kitüntetésekre tett javaslatokat legkésőbb július 15-ig kell eljuttatni a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal titkárságára levélben, vagy személyesen, illetve a e-mail címre, megjelölve benne a javaslatot tevő személyt, vagy közösséget, valamint legalább 1000 karakter (kb. fél oldal) terjedelemben kifejtve azt, hogy miért javasolják az adott kitüntető cím adományozását.

A jelöléseket az alábbi címekre várják:

Kiskunmajsa város díszpolgára:

kitüntető cím adományozható azoknak, akik Kiskunmajsa város:

• fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedtek,

• a társadalmi, gazdasági, kulturális, egészségügyi sport, tudományos, vagy művészeti téren eredményükkel, alkotásukkal növelték a város hírnevét és tekintélyét,

• nemzetközi kapcsolataink létrehozásában, kiegészítésében, erősítésében jelentősen közreműködtek.

Kiskunmajsa városért:

kitüntetés adományozható mindazon személyeknek és közösségeknek, akik a város új Önkormányzatának 1990. évi megalakulásától nyújtottak kiemelkedő teljesítményt a város érdekében.

Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára:

cím adományozható azon külföldi állampolgárok részére, akik Kiskunmajsa város érdekében kiemelkedően tevékenykednek.

Kiskunmajsa sportjáért:

kitüntetés adományozható mindazon személyeknek, akik adott évben, illetve az elmúlt évek során sokat tettek azért, hogy a sportéleten keresztül Kiskunmajsa város hírnevét öregbítsék.

Kiskunmajsa város közszolgálatáért:

kitüntetés adományozható mindazon közfeladatot ellátó dolgozó számára, akik az ifjúság nevelésében, az oktatás területén, az egészségügyben, a közművelődés területén, a közigazgatásban, illetve egyéb közszolgálati területen végzett munkájuk során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Kiskunmajsa város iparáért:

kitüntetés adományozható mindazon természetes személyeknek, jogi személyeknek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik, vagy amelyek Kiskunmajsa területén legalább 20 éve kiemelkedő iparos, kereskedelmi, vállalkozó, gazdálkodó, vendéglátó, illetve idegenforgalmi tevékenységet végeznek, nincs helyi adótartozásuk, általános köztartozásuk, és a tevékenységüket magas színvonalon, a lakosság megelégedésére végzik.

Kövesse friss híreinket a facebookon is!