Az elmúlt hétvégén pedagógusait köszöntötte Kiskunfélegyháza a Móra Ferenc Művelődési Központban. Az eseményen beszédet mondott Pálfi Tamás, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója, Csányi József polgármester és Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés alelnöke.

A Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója beszédében kiemelte a járási településeken (Kiskunfélegyháza, Bugac, Gátér, Pálmonostora, Petőfiszállás) végzett pedagógusok munkáját, mely a mindennapokban támogatja és szívükön viseli a gyermekek tanulmányait és a jövő nemzedékének sorsát.

70 évvel ezelőtt szerezték diplomájukat, ezért rubin oklevélben részesültek:

Boldog Ferencné (Zsikai Mária) 1954-ben szerzett diplomát szülővárosában Szegeden, matematika-kémia szakon. 1953-tól dolgozott Pálmonostorán egészen nyugdíjazásáig. 1980-tól 1988-ig igazgatóhelyettesi beosztásban tevékenykedett. Matematikát, kémiát, éneket tanított, kórust vezetett, sok emlékezetes ünnepség, rendezvény kötődik hozzá. A mai napig kapcsolatot tart volt iskolájával, részt vesz ünnepségeken, rendezvényeken.

Mester Gyuláné (Csikós Irma) 1935-ben született Pálmonostorán, itt járt elemi iskolába is. 1953-ban érettségizett a Kiskunfélegyházai Tanítóképzőben, majd 1954-ben Baján kapott tanítói oklevelet. Előbb Kelebián, majd Pálmonostorán tanított nyugdíjazásáig. Sok éven keresztül igazgatóhelyettesi munkát végzett, sok tanító mentora, s szinte a falu mai lakosságának tanítója volt.

65 évvel ezelőtt szerezte diplomáját, ezért vas oklevélben részesült:

Seres Istvánné (Keresztesi Mária) Kiskunfélegyházán született, általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Később a Szegedi Pedagógiai Főiskola matematika-fizika szakán szerzett tanári diplomát, tanított az Aranyhegyi Iskolában, a Kossuth Lajos Szakmunkásképző Iskolában, a Bajcsy-Zs. Endre Általános Iskolában és végül a Dózsa György Általános Iskolában, ahonnan végül 1990-ben vonult nyugdíjba. A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából dolgozott szakfelügyelőként és szaktanácsadóként is.

60 évvel ezelőtt szerezték diplomájukat, ezért gyémánt oklevélben részesültek:

Makra Györgyné (András Flóra) A bajai évek és az ottani Tanítóképző Intézetben szerzett tanítói diploma után először Tataházán, majd Hódmezővásárhelyen tanított. Ezután került Félegyházára, ahol a Móra Ferenc Általános Iskolában, majd 25 éven át a Dózsa György Általános iskolában dolgozott 1-2. osztályos tanítóként. A munkaközösség-vezetés mellett tanárjelölteket is mentorált, akiknek megtiszteltetés volt átadni tudását, tapasztalatait. Tanítóként töltött 42 évét sikeresnek mondhatja, hiszen azt csinálta, amit szeretett. Ma sem tenne másként, munkája elismeréséül számos díjban részesült.

Sávoli Józsefné dr. Nagy Katalin 1964 óta tanított a Móra Ferenc Gimnáziumban kémia–fizika–filozófia tárgyakat. Ez a gimnázium volt nem csak az anyaiskolája, de az egyetlen munkahelye is. Az ifjúságot összefogó tanárként tartották számon, aki nagyon szerette diákjait és a tanulóifjúság is szerette őt. Elsősorban kémia tantárgyból értek el tanítványai országos sikereket és lettek többek között tanárok, orvosok, gyógyszerészek, mérnökök, állatorvosok, tudományos kutatók. Nyugdíjazása után még több mint tíz évig tanított a gimnáziumban, ahol 2004-ben a Móra Ferenc Gimnázium Örökös Tanára címmel tüntették ki. Büszke fiára, aki szintén fizika–kémia szakos tanár lett.

Szabó Lászlóné (Szigeti Róza) 1964-ben szerzett matematika-fizika szakos diplomát a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Ezt követően szülővárosában, Berettyóújfaluban helyezkedett el. Férjét hivatásos katonaként áthelyezték Félegyházára, így az 1968-69-es tanévet a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskolában kezdte meg. 39 évig volt az iskola tanára. Munkaközösség-vezetői és osztályfőnöki feladatai mellett versenyeket szervezett, együtt izgult diákjaival az érettségi vizsgákon, valamint fiatal kollégákat is mentorált. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, 2021-ben a PG Örökös Oktatója Életműdíjjal jutalmazták. Jelenleg családja körében tölti nyugdíjas éveit itt, Félegyházán.

50 évvel ezelőtt szerezte első diplomáját, ezért arany oklevélben részesült:

Benedek Jánosné (Gyuris Margit) Kígyóspusztán nevelkedett és abba a tanyasi iskolába járt, ahol később képesítés nélküli tanítóként első munkahelyeként írni-olvasni tanította a kisiskolásokat. De nemcsak tanított, hanem folyamatosan tanult is, előbb tanítói diplomát szerzett Baján, majd Szegeden elvégezte az általános iskolai, illetve az ELTE-n a középiskolai történelem tanári szakot. Időközben született három gyermeke, majd Félegyházára került, ahol 1979-től egészen nyugdíjazásáig a Mezgében dolgozott. Volt többek között nevelőtanár, osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős, irodalmi színpad vezetője, kollégiumvezető-helyettes, munkaközösség-vezető. Mindhárom gyermeke pedagógus diplomát is szerzett. Büszke 4 unokájára és egykori tanítványaira, örül sikereiknek és annak, hogy mind megállják helyüket a világban.

Rőfi Gézáné (Szondi Magdolna) Kiskunfélegyházán született és itt végezte általános és középiskolai tanulmányait. Előbb gyors- és gépíróként, majd a Kecskeméti Óvónőképző elvégzése után a Dózsa György Óvodában dolgozott 40 évig, egészen nyugdíjazásáig. Munkáját nagy igyekezettel, gyermekszeretettel, a gyermekek egyéni fejlettségükhöz mért fejlesztését szem előtt tartva végezte. Folyamatosan képezte magát. Különösen kedvelt területe volt a gyermekek játékos mozgásfejlesztése mondókákkal, zenével, egyszerű koreográfiákkal. Óvodásaival többek között nagy sikerrel szerepeltek a Tulit Péter nemzetközi tornaverseny gálaműsorában, de vezetett emellett több zenés-tornás óvodai csoportot és zenés-torna foglalkozásokat. E területeken végzett munkájáért városi elismerésben is részesült. Nyugdíjas éveit családja körében tölti olyan tartalmas foglalkozásokkal, mint jógázás, kertészkedés, vagy kirándulás.

Rosta Ferenc Orosházán végezte általános és középiskolai tanulmányait. Ezt követően előbb Szegeden szerzett biológia-rajz szakos főiskolai, később pedagógiai szakos előadói egyetemi diplomát. 1974-ben lett nevelőtanár Félegyházán, a Petőfi Sándor Középiskola Fiúkollégiumában, majd eleinte óraadója, később már kinevezett dolgozója a Móra Ferenc Gimnáziumnak. Mintegy 20 évig vezette igazgatóként a Móra Ferenc Gimnáziumot. Vezetői tevékenysége során nagy teret adott az egyéni kezdeményezéseknek, nagy hangsúlyt fektetett a hagyományteremtésre, hagyományőrzésre. Kollégái munkájával kapcsolatban mindig bátorító és segítő volt. Pedagógusi és vezetői munkássága mellett nagy érdeklődéssel vetette bele magát a város kulturális és művészeti életébe, amely munka ma is meghatározza életét. Közírói tevékenysége mellett számos kiállítás és tárlat szervezésében és rendezésében vesz részt, valamint a város civil szervezeteinek mai is aktív és lelkes tagja.

Az esemény folytatásában azokat a pedagógusokat köszöntötték, akik a több évtizedig tartó, kiemelkedő minőségű nevelői, oktatói munkájukért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, valamint jubileumi évfordulójuk alkalmából Elismerő Oklevelet vehettek át.

Szabó Sándorné több évtizedig tartó, kiemelkedő minőségű nevelői, oktatói munkájáért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, és 30 éves jubileumi évfordulója alkalmából Elismerő Oklevelet vehetett át. 1994 óta tagja a Százszorszép Óvoda testületének. Kedves, határozott személyiségével nagy szeretettel terelgeti a gyermekeket. Pályafutását a megújulni akarás jellemzi, minden lehetőséget megragad szakmai tudásának bővítésére. Tánc- és drámapedagógus szakon szerzett másoddiplomát, amit a napi munkájában rendszeresen kamatoztat. Elhivatottsága a gyermekek, szülők, valamint kollégái számára is nyilvánvaló és példaértékű.

Galántai Gabriella, aki a több évtizedig tartó, kiemelkedő minőségű nevelői, oktatói munkájáért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, és 40 éves jubileumi évfordulója alkalmából Elismerő Oklevelet vehetett át. A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium matematika-fizika szakos tanára. Több mint 40 év óta végzi lelkiismeretes pedagógiai tevékenységét. Az oktató-nevelő munkája során kifejezte elkötelezettségét a pedagógusi élethivatás, ezen belül a matematika-fizika tantárgyak oktatása mellett. Sokat tett a reál tanulmányi terület elfogadtatásáért, megszerettetéséért.

Madácsiné Kapus Erika, aki a több évtizedig tartó, kiemelkedő minőségű nevelői, oktatói munkájáért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, és 40 éves jubileumi évfordulója alkalmából Elismerő Oklevelet vehetett át. 1984 óta tanít a Dózsa György Általános Iskolában matematika-technika szakos nevelőként. Munkájára a lelkiismeretes felkészülés, a megbízható feladatvégzés, az elkötelezettség jellemző. Tanítványait kiemelkedő pedagógiai érzékkel neveli, fejleszti szaktanárként és osztályfőnökként egyaránt. Emberszeretete, munkabírása, segítőkészsége és bölcsessége több tanárnemzedék számára vált példaértékűvé.

Az ünnepség újra produkciókkal folytatódott: a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola növendékének, Ördög Szilárdnak az előadásában G. Ph. Telemann: G-dúr Brácsaversenyének 1. és 4. tételét hallgathatták meg a megjelentek, zongorán kísért Pusker Imre, felkészítő tanár Szeriné-Biró Ágnes volt. Ezt követően a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola 6.z osztályának Kamarakórusa és Csengettyű Együttese előadásában Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő című művét, majd Orazio Vecchi: Néked zeng ez a dal című kórusművét és végezetül Oscar Chilesotti: Lantzene a XVI. századból című összeállítását élvezhették. Vezényelt: Nagyné Mészáros Erika.

A folytatásban azok a pedagógusok részesültek elismerésben, akik aktív pályájuk jubileumi évfordulójához érkeztek. Szántainé Dudás Aliz, a Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunfélegyházi Tagintézményének gyógypedagógusa, aki 25 éves pedagógusi munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át.

Vincze Tibor Imréné, a Pálmonostori Napsugár Óvoda és Szociális Szolgáltató óvodapedagógusa, aki 40 éves pedagógusi munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át.

A Pálmonostori Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusai közül 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Szilágyi Irén Viktória tanár és Tolnai Ottó tanító.

Lőrincz Hajnalka, a Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola tanára, igazgatóhelyettese, 35 éves pedagógusi munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át.

A bugaci Rigó József Általános Iskola pedagógusai közül 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Kovácsné Kiss Éva – tanár, igazgató, valamint 30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Szűcs István Tibor – tanár, rendszergazda. 40 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Feketéné Papp Éva tanár.

A Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium pedagógusai közül 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehet át Kontra Éva – középiskolai tanár és Répa Bernadett M. Anna nővér, óvodai intézményegység-vezető. 30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehet át Vas Tibor középiskolai tanár, 35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Feketéné László Gabriella tanító, Miklósné Hideg Zsuzsanna Katalin tanár, Petyovszkiné Kovács Margit középiskolai tanár, 40 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehet át Nagy János Zoltánné tanító.

A Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusai közül 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Simon Hajnalka támogató oktató és Cseklye Sándor Attila – oktató.

Takó Lajos, a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola ütőhangszeres tanára 40 éves pedagógusi munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át.

A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola pedagógusai közül 30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Vass Viktória Csilla tanár, 35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Nagy Sándor Zoltánné tanító, 40 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehet át Bense Zoltán tanár, igazgató.

A Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola pedagógusai közül 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehet át Gondiné Ágó Edit tanító és Tápai Beatrix tanító, Vereb János tanár, rendszergazda, Vásárhelyiné Ficsór Katalin tanár, igazgatóhelyettes. 30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Mester Mónika tanító, igazgatóhelyettes, 35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Kállai Józsefné gyógypedagógus.

A Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskolapedagógusai közül 30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Bán Anita Gabriella tanító, Lakihegyiné Bakró Mónika tanító és Patyi Éva Teréz tanító.

Luchmann Gáborné Sinkó Ildikót, a Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusa 40 éves pedagógusi munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át.

A Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola pedagógusai közül 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Fekete Andrea tanító, Váradiné Borbély Katalin tanár, gyógypedagógus, 35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Csabai Anita tanító.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium pedagógusai közül 30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Benséné Szabó Ágota középiskolai tanár, Kis-Czakó Annamária középiskolai tanár, 35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Gémesné Székely Enikő középiskolai tanár.

A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda pedagógusai közül 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehet át Bálint Judit óvodapedagógus, Feketéné László Krisztina óvodapedagógus, 35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Feketéné Sallai Katalin óvodapedagógus, Marton Rozália Erzsébet óvodapedagógus, Rádi Kornélia óvodapedagógus és Timafalvi Lászlóné óvodapedagógus.

A Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola pedagógusai közül 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Baksa-Babar Andrea gyógypedagógus, Gondi-Fábián Krisztina fejlesztő pedagógus, Jellinekné Tanács Tímea tanár, Katona Rita tanító, 30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Récziné Kutasi Hajnalka tanító, 35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Lajkóné Solymosi Marianna tanár.

A Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium pedagógusai közül 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Csanádi Gergely oktató, Gálfi Tamás Imre oktató, Hódi Ágnes oktató, Palásti Ádám oktató, 30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Buri Gábor Sándor oktató, Kiss Gábor István oktató.

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumának pedagógusai közül 30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Boda Zoltán oktató, Csalárné Tóth Erzsébet oktató, Csergő József oktató, igazgatóhelyettes, 35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Berecz Mária kollégiumi nevelő és Endre Zsófia oktató.

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikumának pedagógusai közül 30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Rekedt-Nagyné Kucsora Hajnalka oktató, 40 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Kovács Sándorné oktató.